آغاز طرح کتابخانه گردی با حضور استاندار مازندران

طرح کتابخانه گردی برای دومین سال  در چهار کتابخانه عمومی مازندران اجرا شد که از جمله ی آن؛ حضور چهره های فرهنگی و سیاسی از جمله استاندار مازندران و معاون سیاسی امنیتی استانداری در کتابخانه آزادگان ساری بود. ‎

نهاد کتابخانه عمومی کشور برای دومین بار در سالگرد تاسیس این نهاد، طرح کتابخانه گردی را اجرا می کند و چهره های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در این روز از کتابخانه های عمومی بازدید می کنند تا مردم به کتابخوانی علاقه مند شوند.

استاندار مازندران با حضور در کتابخانه آزادگان ساری گفت: کتابخانه گردی ایده ای بسیار عالی و طرح ملی است که به خوبی نهادینه شده است.

احمد حسین زادگان با بیان اینکه توجه ما به مقوله کتاب و کتابخانه باید بیشتر از گذشته باشد، افزود: نسل جوان و آینده ساز ما در فضای مجازی با سوال هایی مواجه است که پاسخ این سوال ها را می توان در کتاب یافت.

وی با اشاره به اینکه پناه آوردن به مقوله کتابخوانی، برای پاسخ گرفتن، اقدامی هوشمندانه و معقولانه است، تصریح کرد: باید از دستاورد پژوهشگران و متفکران که در قالب کتاب ارائه می شود بهره برد.

استاندار مازندران تاکید کرد که خودمان را موظف کنیم روزانه مطالعه داشته باشیم.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی مازندران در برنامه کتابخانه گردی اظهار کرد: در پانزدهمین سال تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی قرار داریم و این نهاد از سال گذشته سنتی را به نام کتابخانه گردی اجرا می کند.

آرزو ولی پور با بیان اینکه در مازندران چهار کتابخانه را به عنوان کتابخانه تازه تاسیس یا تعمیر شده برای اجرای این طرح اختصاص دادیم، افزود: کتابخانه آزادگان در ساری، کتابخانه اهل بیت در نور، کتابخانه امام جعفر صادق (ع) بابل و کتابخانه شهید عظیمی گلوگاه به اجرای طرح کتابخانه گردی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه سعی کردیم کتابخانه هایی از سراسر استان این طرح را اجرا کنند، گفت: هدف ما مستحکم شدن پیوند مردم با کتاب و کتابخانه است و سعی کردیم از هر فرصتی برای گسترش کتاب خوانی استفاده کنیم.