آماده سازی بذر شالی برای کشت مکانیزه در شرق مازندران

عکاس ( فرشید سگار) پایگاه خبری بلاغ مازندران

برنج، مشهورترین محصول شمال ایران است و در سرتاسر این خطه می‌توان شالیزارهای بسیاری را زیر کشت این محصول دید.
به گزارش بلاغ، در روش خزانه جعبه‌ای یا مکانیزه بذرها درون جعبه کاشته می‌شوند و از ماشین نشاکار برای انتقال آن ها به زمین اصلی استفاده می شود.
حدود ۵ کیلوگرم خاک لومی رسی با عمق ۲ سانتی متر درون این جعبه ها می ریزند و بذر را درون خاک قرار می دهند.
بعد از جوانه زنی روی آنها را با پوشش پلاستیکی می‌پوشانند.