دوره آموزش مقدمانی سه روزه سنگ‌نوردی در سایت سنگ نوردی روستای کوشک سرای نوشهر به همت گروه کوهنوردی البرز و زیر نظر فدراسیون کوهنوردی با هدف ارتقاء سطح دانش ورزشکاران این رشته برگزار شد. ورزشکاران با هدایت مربیان از ۱۰ مسیر اسپورت ۸ تا ۱۴ متری صعود کردند .