آهنگری سنتی در ساری؛ پیشه ای در حال فراموشی

عکاس(سارا غضنفری) خبرگزاری ایلنا