IMG_0419 IMG_0424 IMG_0429 IMG_0430 IMG_0435 IMG_0444 IMG_0445 IMG_0447 IMG_0450 IMG_0457 IMG_0460 IMG_0463 IMG_0465 IMG_0468 IMG_0470 IMG_0471 IMG_0472 IMG_0473 IMG_0474 IMG_0475 IMG_0478 IMG_0479 IMG_0481 IMG_0482 IMG_0483 IMG_0484 IMG_0485 IMG_0486 IMG_0487 IMG_0490 IMG_0497 IMG_0499 IMG_0500 IMG_0501 IMG_0505 IMG_0506 IMG_0515 IMG_0517 IMG_0519 IMG_0521 IMG_0522 IMG_0536 IMG_0539 IMG_0544 IMG_0545 IMG_0546 IMG_0548 IMG_0553 IMG_0557 IMG_0559 IMG_0560 IMG_0564 IMG_0566 IMG_0577 IMG_0579 IMG_0580 IMG_0581 IMG_0582 IMG_0583 IMG_0586 IMG_0594 IMG_0596 IMG_0601 IMG_0621 IMG_0625 IMG_0626 IMG_0630 IMG_0631 IMG_0635 IMG_0637 IMG_0644 IMG_0650 IMG_0653 IMG_0659 IMG_0669 IMG_0671 IMG_0674 IMG_0675 IMG_0679 IMG_0685 IMG_0688 IMG_0689 IMG_0692 IMG_0698 IMG_0705 IMG_0706 IMG_0707 IMG_0708 IMG_0709 IMG_0710 IMG_0715 IMG_0717 IMG_0721 IMG_0722 IMG_0727 IMG_0731 IMG_0732 IMG_0737 IMG_0743 IMG_0768 IMG_0771 IMG_0774IMG_0778 IMG_0780 IMG_0781 IMG_0782 IMG_0767 IMG_0794 IMG_0754 zz (1) zz (2) zz (3) zz (4) zz (5) zz (7) zz (8) zz (9) zz (10) zz (11) zz

 

طي مراسمي با حضور شهردار ساري ،رييس و اعضاي شوراي اسلامي شهر ؛ معاونان و مديران شهرداري ، امام جمعه موقت مركز استان و جمعي ديگر از مقامات شهري و استاني و نيز شهروندان و سبزياوران هفته درختكاري در بوستان ملل آغاز شد .

در پايان اين مراسم به جمع كثيري از دانش آموزان،آموزگاران و شهروندان بخاطر حضور فعال و موثر در بخش هايي مختلف و مرتبط با فضاي سبز هدايايي تقديم شد .

شايان گفتن است كه سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري ساري در پيوند با هفته درختكاري برنامه هاي گسترده و متنوعي تدارك ديده است كه امروز و روزهاي آينده در سطح شهر اجرا خواهد شد .

پايان بخش مراسم امروز هم كاشت تعدادي نهال از سوي شهردار واعضاي شوراي اسلامي شهر و برخي از شخصيت هاي حاضر بود .