آیین رونمايي از اتوبوس آموزشي ويژه كودكان شهر ساری در پارک ملل

كودك مخاطب پويا، تبليغات ماندگار

سازمان مديريت پسماند شهرداري ساري جهت فرهنگ سازي و آموزش شهروندي با تجهيز فضاي آموزشي در اتوبوسي قديمي با غالب كارگاهي سيار در بوستان ملل رونمايي نمود.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري ساري، اين اتوبوس با حضور شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر ساري در بوستان ملل ساري رونمايي شد.

شايان ذكر است، سازمان مديريت پسماند با هدف مشاركت شهروندي و مطالبه گري در امر خدمات شهرداري مجموعه اقداماتي را بصورت بسته هاي فرهنگي آموزشي آماده نموده كه يكي از شيوه هاي ارائه آموزشي شهروندي براي كودكان را با اتوبوس ويژه آغاز نموده است.