برگزاری آیین سنتی متفاوت نوروز خوانی در نکا

آیین سنتی نووزخوانی امسال با اشعار متفاوت درباره جلوگیری از شیوع کرونا در نکا برگزار شد.

یکی از هنرمندان نوروز خوان شهرستان نکا گفت: آیین نوروزخوانی یکی از رسوم دیرینه مردم مازندران است که ریشه در تاریخ این سرزمین دارد.
احمدی افزود: نوروزخوانی ترانه عاشقانه، عارفانه و مدح گونه نوروز خوان است و نوروزخوانان بهاری پر از عشق و امید و برکت را به مردم نوید می‌دهند.
او گفت: سنت قدیمی نوروزخوانی که از دوران صفویه در مازندران اجرا می‌شد، هنوز هم در کوچه پس کوچه‌های شهر و روستا‌های مازندران در حال اجرا است.
احمدی با بیان اینکه سنت نوروزخوانی معمولا از سوی ۲ تا ۵ نفر انجام می‌شود، افزود: نوروزخوان‌ها با پوشش‌های سنتی به خانه‌های مردم می‌روند و با خواندن اشعار فی البداهه دعای خیر برای صاحب خانه می‌کنند.
یکی از هنرمندان نوروز خوان شهرستان نکا گفت: نوروزخوانان امسال با شیوع بیماری کرونا به مقابله با این ویروس اقدام کردند.
او افزود: نوروز خوانان در اشعارشان شهروندان را به در خانه ماندن، رعایت نکات بهداشتی و استفاده از دستکش و ماسک توصیه کردند.
احمدی گفت: نوروزخوان‌ها اشعاری مانند: بادبهارون بیمو، نوروز سلطون بیمو، مژده دهید به دوستان، گل به گلستون بیمو را می‌خوانند.
او گفت: در برخی از نوروزخوان‌ها اشعاری چون: بهار آمد بهار آمد خوش آمد، علی باذولفقار آمد، خوش آمد، خبر آمدن سال نو و بهار را می‌دهند.
خاستگاه این گونه آوازخوانی بیشتر در استان‌های مازندران، گیلان و گلستان بوده است.