با شروع فصل پاییز، فصل پشم چینی گوسفندان، این آیین پاییزه نیز در ییلاق‌های مازندران به ویژه شرق استان آغاز می‌شود.