ابرها در آسمان مازندران حتی اگر حضورشان نوید از بارندگی ندهد با زیبایی خود، هر حال ناخوشی را از بین می برند اگر که فرصتی دهیم به چشمانمان و سرمان را بالا بگیریم. شهر، سازه‌ها، دود و شلوغی زیبا می‌شود اگر که لحظه‌ای توجه خود را به آنها بدهیم. با هر ابر تصوری را تجربه کنیم و از ذات بودن این پدیده زیبای طبیعت لذت ببریم. ابرها حتی اگر نبارند حالمان را خوش می‌کنند.