همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی مردم شهرستان رامسر با دسته روی و اجتماع عزاداری در این روز به سوگواری پرداختند.