تجمع رهروان زینبی ویژه بانوان با سخنرانی سید علی سلیلی و با نوای سقا صالحی در آستان مقدس امامزاده ابراهیم برگزار شد.