اجرای محدودیت ترافیکی در شهر ساری

محدودیت ترافیکی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در ساری اجرا شد.

پس از تصمیم مدیریت ستاد مقابله با ویروس کرونا مستقر در وزارت کشور مبنی بر منع عبور مرور خودروهای غیر بومی در شهرهای ایران، طرحی از ۲۴ بامداد ۸ فروردین ۱۳۹۹ آغاز شده است، که خودروهای غیر بومی اجازه ورود به شهرها را ندارند.