کنسرت موسیقی محلی مازندرانی گروه “تی تی وا” به سرپرستی حسین جهانی نسب در سالن ارشاد ساری برگزار شد.