اجرای نمایش شاد و موزیکال گروفالو، ویژه کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها در سینما کانون ساری با استقبال روبرو شد.