نمایش موزیکال قصه محیط بان به کارگردانی منیژه معصومی در سالن ارشاد ساری به اجرا در آمد.

این نمایش تا 30 خرداد از ساعت 19:30 در سالن سلمان هراتی اداره ارشاد ساری اجرا می گردد.