نحوه اجرای پروتکل‌های بهداشتی در بابل

ساری – ایرنا – قرمز شدن وضعیت شیوع بیماری کرونا در بابل با تشدید اجرای پروتکل‌های بهداشتی و نظارت بر آنها از جمله در مجموعه‌های رسمی و محل تردد شهروندان مانند ادارات، بانک‌ها و داروخانه‌ها همراه شد. تصاویر بازدید فرماندار از نحوه اجرای پروتکل‌های بهداشتی است.