نوزدهمین ایستگاه بندگی در مسجد جامع کهن‌شهر سار

یاحیای شب 19 ماه مبارک رمضان با حضور خیل مشتاقان طاعت و بندگی در مسجد تاریخی جامع ساری برگزار شد.