نوزدهمین ایستگاه بندگی در مسجد جامع کهن‌شهر سار

یاحیای شب ۱۹ ماه مبارک رمضان با حضور خیل مشتاقان طاعت و بندگی در مسجد تاریخی جامع ساری برگزار شد.