مراسم روحانی احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در سراسر ایران با رعایت پروتکل بهداشتی که از سوی وزارت بهداشت مقرر گردیده، برگزار شد.