اختتامیه نمایشگاه گروهی نقاشی “وسوسه های رنگی”در نگارخانه اهورای ساری برگزار شد