حال و هوای مسجد جامع ساری 8 ماه پس از آتش‌سوزی

بیش از 8 ماه از حادثه آتش سوزی مسجد جامع ساری می‌گذرد و بعد از آغاز بازسازی تاکنون در حال حاضر، توأمان هم تاسیسات مسجد در حال انجام است و هم کار مرمت در دست اجرا است.
 بیش از 8 ماه از حادثه آتش سوزی مسجد جامع ساری می‌گذرد و بعد از آغاز بازسازی تاکنون در حال حاضر، توأمان هم تاسیسات مسجد در حال انجام است و هم کار مرمت در دست اجرا است.

هم اکنون بازسازی و مرمت مناره‌ها و گلدسته‌ها به پایان رسیده و کار ساخت چارچوب در و پنجره‌ها در حال انجام است.

غالب بازسازی و مرمت بخش‌های آسیب‌دیده مسجد از 60 تا 90 درصد انجام شده است.

با روند فعلی کار و همچنین میزان پیشرفت کار، مطمئنا کار بازسازی و مرمت مسجد جامع ساری تا پایان تابستان امسال به پایان می‌رسد.