سیل، سین هشتم سفره‌ی عید مازندرانی‌ها

پس از گذشت دو روز از سیل در استان مازندران همچنان سیل در منازل روستا‌های ساری مازندران جاریست و اندک تب و تاب شب عید را هم از بین برد. تعدادی از اهالی شهر فرح آباد همچنان در خانه‌های خود مبحوس هستند و تعدادی دیگر منازل خود را ترک کرده اند. کمتر از چند ساعت به لحظه‌ی تحویل سال باقی مانده است.