کنترل ورود خودروهای غیربومی در ورودی‌های شهر ساری

شهرستان ساری در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد و از اول آذرماه تاکنون از ورود خودروهای غیربومی در ورودی‌های شهر ساری جلوگیری می‌شود.