دماوند میراث ملی

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری: به مردم اطمینان می‌دهیم که اراضی منطقه ملار دامنه دماوند جزو اراضی ملی و متعلق به دولت است.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: به مردم اطمینان می‌دهیم که اراضی منطقه ملار دامنه دماوند جزو اراضی ملی و متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است و به هیچکس اجازه تغییر و تبدیل آن را نخواهیم داد.
آقای بهمن افراسیابی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما افزود: اراضی ملار ملی است و ملی خواهد ماند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم بر این موضوع صحه گذاشته است.