اردوی فرهنگی هنری اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مازندران در اردوگاه دلگشای چالوس برگزار شد