استقبال پر شور مردم آمل از محمدهادی ساروی قهرمان کشتی‌فرنگی جهان

عکاس(مهرداد محمدی) خبرگزاری فارس مازندران

 

مردم شهرستان آمل با استقبال پرمهر خود از محمدهادی ساروی قهرمان کشتی‌فرنگی جهان قدردانی کرده و او را با افتخار تا درب منزلش همراهی کردند.