استقبال گرم میاندورودی ها در زمستان سرد از دکتر عالیه زمانی

مردم روستاهای دارابکلا، اسرم، جامخانه و برگه ضمن حضور پررنگ در نشست های تبلیغاتی دکتر عالیه زمانی از این کاندیدای خانم مجلس شورای اسلامی حوزه ساری و میاندورود اعلام حمایت کردند.

لازم به ذکر است در روز دوم زمان رسمی تبیلغات کاندیداهای مجلس، ستاد انتخاباتی دکتر زمانی در شهر اسرم میاندورود افتتاح گردید.