استقبال از “محمد نخودی” قهرمان کشتی در جویبار و لاریم بزرگ

عکاس (دریافتی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

مراسم استقبال و تجلیل از پهلوان حاج محمد نخودی دارنده مدال نقره جهانی در جویبار و لاریم بزرگ برگزار شد