مراسم استقبال باشکوه از نمایندگان فوتبال مازندران در مسابقات جهانی ۲۰۱۹ تایلند

این ورزشکاران در غالب تیم پیشکسوتان ایران در چهاردهمین دوره مسابقات فوتبال پیشکسوتان جهان به مقام قهرمانی دست یافتند، با استقبال مردم و مسئولین  وارد مرکز استان  شدند.