استقبال از پیکر شهید علی عابدینی در بابلسر

مراسم استقبال از پیکر شهید مدافع حرم علی عابدینی که در خان‌طومان سوریه به شهادت رسیده بود در بابلسر برگزار شد.