همزمان با دهه کرامت ؛دوازدهمین دوره جشن های مردمی و استقبال از کاروان زیر سایه خورشید در امامزاده یحیی(ع) ساری برگزار شد.