استقبال بابلی ها از علی اکبر یوسفی قهرمان کشتی فرنگی جهان

عکاس(ارسالی) خبرگزاری ایرنا مازندران

 

علی اکبر یوسفی قهرمان سنگین وزن رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۱ اسلو نروژ، با استقبال پرشور مردم بابل و سایر ورزش دوستان مازندران به زادگاهش بازگشت.