استقبال مردم آمل از “امیرحسین زارع” قهرمان کشتی آزاد جهان

عکاس(مهرداد محمدی) خبرگزاری فارس مازندران

 

مردم شهرستان آمل امیرحسین زارع قهرمان کشتی آزاد جهان را همچون مرواریدی به آغوش گرفتند و به خود می‌بالند که جوانی از دیارشان لقب پادشاه کشتی جهان را از آن خود کرد و نام ایران و آملی ها را سربلند کرده و پرچم سه رنگ ایران را به اهتزاز درآورد.