نهمین کاروان سلامت با هدف افزایش سطح سلامت عمومی بین مردمان مناطق به شاد محل آمل اعزام شد.

به گزارش بلاغ، به همت خیریه مهرورزان طلوع زندگی نهمین کاروان سلامت با هدف افزایش سطح سلامت عمومی بین مردمان مناطق به شاد محل آمل اعزام شد.
افراد محل با مراجعه به این کاروان توانستند خدماتی از جمله پزشکی عمومی، تخصصی وفوق تخصصی دندان، چشم، قلب ،سونوگرافی، عفونی، گوارش، زنان، مشاوره، آرایشگاه سیار، آزمایشگاه، تست قندخون و فشارخون و داروی رایگان دریافت کنند.در این دوره از اعزام  735 نفر ویزیت و ارجاع داده شدند.

لازم به ذکر است که این کاروان تاکنون به روستاهای درکاپی، رفیع آباد، زارونده، مزرز، نشل، نیاک، بیشه محله، اسپیاری یا مصیبتان و شادمحل اعزام شدند.