افتتاحیه دفتر انجمن مردم نهاد کیمیای سعادت در جهت حمایت از بیماران خاص در ساری برگزار شد