افتتاح تصفیه‌خانه آب شهرهای گروه الف مازندران در بابل

عکاس(دریافتی) خبرگزاری ایرنا

 

 افتتاح فاز نخست تصفیه خانه شهرهای گروه الف مازندران با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهوری در بابل