افتتاح خانه محروم در روستای پروریج آباد ساری

عکاس (ارسالی) پایگاه خبری بلاغ مازندران

 

خانه محرومی در روستای پروریج آباد بخش کلیجان‌رستاق ساری با حضور خانواده مجاهد شهید مصطفی نوروزی افتتاح شد.
این خانه محروم توسط گروه جهادی شهید مصطفی نوروزی بهسازی و تکمیل شد.