همزمان با هفته تربیت بدنی آیین افتتاح سالن ورزشی روستای سنگتراشان با حضور رضایی فرماندار مرکز استان، زارعی و بابایی کارنامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رنگرز مدیر کل تربیت بدنی استان مازندران برگزار شد.

رضایی در این آئین با بیان اینکه ورزش همواره به عنوان ابزاری کارآمد برای توسعه روستایی مورد استفاده قرار گرفته است، گفت: بدون تردید توسعه ورزش در روستاها به شکلی درست، یکی از بهترین راهبردهایی است که می‌تواند در کاهش آسیب‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر باشد.