مراسم افتتاح ستاد انتخاباتی دکترعلی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری و میاندورود با حضور پرشور حامیان و طرفدران این کاندیدای محلس شورای اسلامی در خیابان فرهنگ روبروی مجتمع پزشکی شهریار3 برگزار شد.