افتتاح ستاد “پرویز شعبانی” کاندیدای شورای شهر ساری در بلوار امام رضا(ع) (486)

عکاس (ابراهیم فلاح) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران