مراسم افتتاح ستاد جوانان “دکتر عالیه زمانی” با استقبال پرشور حامیان این کاندیدای مجلس شورای اسلامی در خیابان فرهنگ ساری برگزار شد.