افتتاح ستاد “حامد ذاکریان” کاندیدای شورای شهر ساری در بلوار ابتدای بلوار خزر (294)

عکاس (سید جلال شکوهی ) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران