مراسم افتتاح ستاد دکتراحمد زیار لاریمی کاندیدای شورای اسلامی شهر ساری  با حضور دکتر مسعود پیری عضو شورای شهر ساری پرشور هوادارن این کاندیدا در خیابان قارن مرکز استان برگزار شد.