افتتاح ستاد “سید احمد صالحی” کاندیدای شورای شهر ساری در بلوار کشاورز (497)

عکاس (ابراهیم فلاح) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران