افتتاح ستاد “زهرا حسین زاده” کاندیدای شورای شهر ساری در خیابان 15 خرداد (259)

عکاس (زینب ذبیحی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران