افتتاح ستاد “سید حسین یوسفی” کاندیدای شورای شهر ساری در بلوار کشاورز (754)

عکاس (معصومه جعفری ) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران