افتتاح ستاد “پرویز شعبانی” کاندیدای شورای شهر ساری در خیابان فرهنگ (486)

عکاس (زینب ذبیحی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران