افتتاح ستاد مرکزی “رای اولی های” آیت الله رئیسی در مازندران

عکاس (زینب ذبیحی ) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

افتتاح ستاد مرکزی رای اولی های آیت الله رئیسی در استان مازندران در ساری برگزار شد