افتتاح ستاد “پرویز شعبانی” کاندیدای شورای شهر ساری در بلوار کشاورز (486)

عکاس (ابراهیم فلاح ) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران