ساخت سازه عظیم برای مانع از بروز سيلاب در نوشهر

بندمشبک سرشاخه گير كركرودسر نوشهر كه در هفته دولت آغاز شد در دهه مبارک فجر به بهره‌برداری رسيد و برای ساخت اين سازه 26 ميليارد ريال از صندوق توسعه ملي تامين و هزينه شد. اين سازه عظيم بر روی رودخانه كركرودسر نوشهر ساخته شد و مانع از بروز سيلاب و آورده‌های سيلابی می‌شود و مردم روستای كوشكسرا كه همواره در تهديد سيلاب بودند ديگر دغدغه و نگرانی ندارند. امسال از محل صندوق توسعه ملی سه بند مشبک ديگر بر روی رودخانه‌های تنكابن و رامسر در حال ساخت است.