استاندار مازندران در دومین روز از دهه فجر از شهرستان بابل بازدید و چند طرح را افتتاح کرد.